Informacje o Gminie - Walory turystyczne

włącz .

trawaPowiat tomaszowski jest regionem o dużej różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej, bogatej historii i tradycjach kulturowych, posiadającym szereg walorów zachęcających do wypoczynku i sprzyjających różnorodnym formom turystyki, zaś z racji swego przygranicznego położenia również turystyki międzynarodowej. Na terenie Gminy Łaszczów znajduje się wiele miejsc turystycznie atrakcyjnych, jednakże nie są one w pełni jeszcze wykorzystane i wypromowane. Znajdują się tu jednak miejsca bardzo urokliwe, które warto przybliżyć turystom.
Istnieją tu kompleksy, które zasługują na szczególną uwagę i mogą stanowić platformę do podejmowania działań związanych z rozwojem turystyki.
Należą do nich:
 
 
 
 
  • "Las lipowy w Bukowcu"
  • "Skarpa Dobużańska"figurka
  • "Stawy Łaszczowieckie"
  • Zespół kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Łaszczowie
  • Zespół pałacowy w Łaszczowie (dawny klasztor jezuitów)
  • Synagoga (dawna zbrojownia)
  • Zespół kościoła p.w. NMP i Św. Stanisława w Nabrożu:
  • Cmentarz grzebalny w Nabrożu
  • Zespół dworski w Nadolcach