Święto sportu

włącz .

Święto Sportu Powiatu Tomaszowskiego wyrosło z tradycji działalności sportowo-rekreacyjnej prowadzonej przez Ludowe Zespoły Sportowe oraz programu rozwoju sportu na terenie powiatu tomaszowskiego.
Na obiektach sportowych mamy możliwość zaprezentowania dorobku sportowego naszych miast i gmin. Przy okazji tej największej imprezy sportowej w 2007 roku na terenie powiatu, w której mogli uczestniczyć w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych dzieci, młodzież, dorośli oraz władze samorządowe i zaproszeni goście uhoronowano zasłużonych działaczy Zrzeszenia LZS .Było to podziękowanie dla tych, którzy przyczynili się do rozwoju sportu na terenie naszego powiatu.