Informacje o Gminie - położenie

włącz .

Gmina Łaszczów położona jest w centralnej części Grzędy Sokalskiej, w części osiowej niecki brzeżnej. Utwory podłoża kredowego o miąższości kilkuset metrów, są zawodnione w części spągowej (strefa ok. 100 – 150 m), w poziomie wierzchowinowym przykryte są 15 - 20 metrową pokrywą lessową, która dość dobrze izoluje wodonosiec kredowy przed infiltracją zanieczyszczeń z powierzchni ziemi wraz z wodami opadowymi. Powierzchnia Gminy wynosi 128 km² i składa się z następujących miejscowości, tj. Czerkasy, Dobużek, Dobużek -Kolonia, Domaniż, Hopkie, Hopkie - Kolonia, Kmiczyn, Kmiczyn - Kolonia, Łaszczów, Łaszczów - Kolonia, Małoniż, Muratyn, Muratyn - Kolonia, Nabróż, Nabróż - Kolonia, Nadolce, Pieniany, Pieniany - Kolonia, Podlodów, Podhajce, Pukarzów, Pukarzów - Kolonia, Ratyczów, Steniatyn, Steniatyn - Kolonia, Wólka Pukarzowska, Zimno, Zimno - Kolonia.