Informacje o Gminie - ogólne

włącz .

 

Gmina Łaszczów jest gminą typowo rolniczą. Gminę cechuje duża rozmaitość gleb. Charakterystyczną cechą rolnictwa jest długa tradycja i wysoka jakość uprawianych tu owoców i warzyw. Rozwinięta jest hodowla bydła, trzody i ryb. Gmina posiada bardzo korzystne warunki do produkcji rolniczej. Pod względem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej uwzględniającej warunki glebowe, agroklimat, warunki wodne i rzeźbę terenu ziemie tomaszowskie klasyfikowane są w czołówce kraju. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 111 km², co stanowi 86,7 % całej powierzchni gminy. Przeważają tu urodzajne gleby lessowe oraz czarnoziemy: 13 % są to gleby w 1 klasie (ok. 1000 ha); 52 % są to gleby w 2 klasie (ok. 4100 ha) Gospodarstwa rolne z terenu gminy charakteryzuje wysoka towarowość. Dotyczy to zarówno produkcji roślinnej i zwierzęcej. Najczęściej uprawia się tutaj buraki cukrowe, fasolę oraz zboża: pszenica, jęczmień, żyto. Podstawowymi warzywami są: cebula, ogórki, marchew, kalafiory, pomidory, kapusta, groch, truskawki, brukselka. W miejscowości Steniatyn rozwinęło się nowoczesne sadownictwo. Struktura upraw rolnych oraz warzyw owoców w sąsiednich gminach jest podobna. Cały region jest więc zapleczem przetwórstwa rolno- spożywczego.