Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

włącz .


Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Obowiązująca od września 2019

Nieruchomości zamieszkałe

 

selektywne nieselektywne

teren miasta

15 zł 20 zł

teren wiejski

14 zł 19 zł

 Nieruchomości niezamieszkałe

 

selektywne nieselektywne

pojemniki 110 l

 16 zł  20 zł

pojemniki 1100 l

 160 zł  200 zł