Segregacja odpadów

włącz .

Opakowania z metalu, plastiku oraz wielomateriałowe:

Worek żółty

- plastikowe butelki po napojach typu PET zgniecione i odkręcone (nakrętki wrzucamy oddzielnie)
- butelki po chemii gospodarczej (puste i odkręcone)
- opakowania kartonowe (umyte i zgniecione)
- opakowania metalowe i aluminiowe (puszki po piwach, konserwach i karmie)
- drobne metale, dezodoranty i inne kosmetyki w areozolu

 

nie wrzucać:

- igieł, strzykawek oraz innych ostrych przedmiotów (zabezpieczone wyrzucać do kosza)
- woreczków, reklamówek, małych opakowań foliowych
- foliowych i styropianowych opakowań (np. po ciastkach, produktach spożywczych, zabawkach)
- plastikowych kubków po margarynie, jogurtach, naczyń i opakowań jednorazowych
- pampersów, podpasek, zabawek, styropianu, małego sprzętu AGD i elektronicznego

Odpady zmieszane:

Worek czarny

Odpady zmieszane to takie, które pozostają po posortowaniu wszystkiego, co można ponownie wykorzystać. Odpady te należy wrzucać do pojemnika na odpady nieposegregowane.

 

- zużyte środki higieny osobistej (jak wata, waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),
- zużyta odzież i obuwie,
- wilgotny i zabrudzony papier,
- papier termiczny,
- papier powlekany folią,
- zatłuszczona folia,
- odpady kuchenne (resztki żywności, obierki, fusy po kawie i herbacie itp.),
- skorupki jaj,
- butelki po oleju spożywczym,
- niedopałki papierosów,
- guma,
- styropian opakowaniowy,
- tapety,
- worki od odkurzacza,
- pędzle, pisaki i długopisy,

 

nie wrzucać:

- odpadów, które można posegregować

 

Szkło kolorowe:

Worek zielony

- butelki szklane po napojach i słoiki (bez zawartości i nakrętek)
- szklane opakowania po kosmetykach

nie wrzucać:

- ceramiki, szkła stołowego, luster, porcelany, kryształu, szkła okiennego
- szyb samochodowych
- żarówek, świetlówek

Papier / tektura:
Worek niebieski
 
- gazety i czasopisma
- gazetki reklamowe, ulotki
- książki i zeszyty
- papier szkolny i biurowy
- tektura i opakowania tekturowe

nie wrzucać:

- zabrudzonego i zatłuszczonego papieru
- papieru z folią
- kartonów po mleku i napojach
- tapet, worków po cemencie, wapnie i gipsie

Odpady ulegające biodegradacji:

Worek brązowy

- odpady kuchenne
- trawa

- liście

nie wrzucać:

- kamieni
- ziemi

 

Pozostałe odpady podlegające segregacji takie jak np.:

- baterie i akumulatory

- przeterminowane leki i ich opakowania, termometry

- żarówki, świetlówki

- sprzęt elektryczny i elektroniczny KOMPLETNY!!! (tj. telewizory, komputery, telefony komórkowe, żelazka, lodówki, suszarki, kuchenki mikrofalowe itp.)

- odpady wielkogabarytowe, zużyte meble - odpady te mieszkańcy gminy mogą oddać podczas mobilnej zbiórki odpadów, która będzie prowadzona zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu, lub nieodpłatnie przekazać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

- BATERIE możemy również wrzucić do pojemnika, który znajduje się przy wejściu do Urzędu Miasta w Łaszczowie, lub oddajemy do sklepu, który sprzedaje baterie.

- Przeterminowane leki i opakowania po lekach oddajemy do apteki.

- Opakowania po środkach ochrony roślin oddajemy do sklepu, w którym zostały zakupione.

- Zużyte żarówki i świetlówki można oddać do sklepu, jeśli kupujesz nową lub do gminnego PSZOKU.

- OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN oddajemy WYŁĄCZNIE!!! do sklepów, w których zostały zakupione


Segregowanie się opłaca! Mieszkańcy segregujący odpady komunalne płacą mniej!!!