Dożynki

włącz .

 
Zgodnie ze staropolskim obyczajem uroczystości dożynkowe wieńczą zakończenie żniw, są okazją do podziękowania rolnikom za wysiłek i uzyskane plony.
Ale ten piękny obrzęd jest nie tylko ukoronowaniem rolniczego trudu. Dożynki to także część polskiej kultury i tożsamości, wzruszające tradycje, której podstawą jest przywiązanie do zawodu, poszanowanie przyrody i potrzeba kulturowania zwyczajów ojców.
Każdy rok w rolnictwie jest inny, ale każdy wymaga codziennej, znojnej pracy, nieustannej troski i zapobiegliwości, by ziemia wydała jak najlepsze plony. Od jakości produkowanej żywności zależy czy godne miejsce zajmie polskie rolnictwo w Unii Europejskiej


"Przynosimy plon
W gospodarza dom.
Bodaj zboże plonowało
Po sto korcy z kopy dało.
Plon niesiemy,plon,
Bogu, ludziom,plon. "

 

Dożynki w Łaszczowie zorganizowane w dniu 02 września 2012 roku zrealizowane zostały w ramach operacji pn. „Dożynki w Łaszczowie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w zakresie małych projektów (Nr umowy przyznania pomocy: 01369-6930-UM0342724/12).

Celem operacji było umożliwienie mieszkańcom Gminy Łaszczów uczestnictwa w wydarzeniach propagujących zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz kulturalno – rozrywkowych.

 

Tematem przewodnim imprezy było zaprezentowanie tradycji dożynkowych – święta połączonego z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Podczas imprezy prezentowane były wieńce dożynkowe przez przedstawicieli sołectw.

 

Przebieg imprezy:

- Msza święta

- Powitania – część oficjalna

- Część artystyczna.

 Galeria zdjęć

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013