Dokumenty

włącz .

Referat Podatkowy:

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2. Deklaracja na podatek rolny

Informacja o gruntach

Załącznik nr 1 do informacji o gruntach

Załącznik nr 2 do informacji o gruntach

Załącznik nr 3 do informacji o gruntach

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

3. Deklaracja na podatek leśny

Informacja o lasach

Załącznik nr 1 do informacji o lasach

Załącznik nr 2 do informacji o lasach

Załącznik nr 3 do informacji o lasach

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

4. Deklaracja na podatek od środków transportowych obowiązująca od 2019 r.

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

5. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wersja pdf

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wersja doc

Oświadczenie składającego wniosek o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Referat Gospodarki Komunalnej:

  1. Druki do wpłat za odpady komunalne

  2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  3. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

  4. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków

  5. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody

  6. Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostaw wody i odbioru ścieków

  7. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostarczania wody