Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Dobużek

włącz .

zwołanie zebrania w Dobużku