Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Zimno

włącz .

zwołanie zebrania wiejskiego w Zimnie