Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Łaszczów w 2020 roku

włącz .

ogloszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości