Burmistrz Łaszczowa informuje o wynikach postępowania

włącz .

Burmistrz Łaszczowa

 

informuje

 

o wynikach postępowania

w sprawie otwartego konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej

 

 

  1. Do ogłoszonego w dniu 08 lutego 2013 roku otwartego konkursu ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu złożone zostały następujące oferty:
     

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość wnioskowanej dotacji

1

Łaszczowski Klub Sportowy „KORONA” w Łaszczowie

Upowszechnianie kultury fizycznej

110.000,00 złotych

 

 

  1. Na podstawie protokołu z dnia 04 marca 2013 roku z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Burmistrz Łaszczowa dokonał wyboru oferty na upowszechnianie kultury fizycznej.
     

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość wnioskowanej dotacji

1

Łaszczowski Klub Sportowy „KORONA” w Łaszczowie

Upowszechnianie kultury fizycznej

110.000,00 złotych

 

Zadania realizowane będą przez wybrany w drodze ofert podmiot sukcesywnie w 2013 roku zgodnie z założeniami zawartymi w załączonej ofercie i postanowieniami umowy, która zostanie zawarta.