Burmistrz Łaszczowa ogłasza przetarg na dzierżawę lokalu

włącz .

ogłoszenie o przetargu na drzierżawę lokalu