Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

włącz .

ZARZĄDZENIE NR 57

BURMISTRZA ŁASZCZOWA

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 14 marca  2015 r.– o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r, poz. 318) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 6 września 2015 r. przez podmioty uprawnione - zarządzam, co następuje:

 § 1.

Powołuję obwodowe komisje do spraw referendum w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 57

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

 

  1. Obwodowa Komisja do spraw Referendum  Nr 1 w Łaszczowie

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Partyzantów 12,  tel. (84) 66-11-564

 

skład komisji:

 

1) Agata Trześniowska zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość

 

2) Maria Byś zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez partię polityczną Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

3) Paulina Maria Szpet zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Wolnego Handlu

 

4) Grzegorz Delmanowicz zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez partię polityczną Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

5) Urszula Piasecka zamieszkała Łaszczów

     zgłoszona przez Burmistrza Łaszczowa

 

6) Halina Rachańska zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej

 

7) Karolina Swatowska zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez Fundację Rozwoju Compliance

 

8) Marlena Mac zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez Stowarzyszenie Wspólnota

 

9) Jerzy Baj zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez partię polityczną Polskie Stronnictwo Ludowe

 

 

Załącznik Nr 2do Zarządzenia Nr 57

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

 

  1. Obwodowa Komisja do spraw Referendum  Nr 2 w Łaszczowie

Szkoła Podstawowa, ul. Chopina 11, Tel. (84) 661 15 14

(lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)

(komisja wyborcza właściwa do głosowania korespondencyjnego)

 

skład komisji:

 

1) Celina Marta Kyć zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość

 

2)  Zofia Rak zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez partię polityczną Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

3) Aleksandra Furman zamieszkała Hopkie

    zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Wolnego Handlu

 

4) Renata Wysocka zamieszkała Łaszczów

     zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe  Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość

 

5) Robert Małysz zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez partię polityczną Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

6) Grażyna Winiarczuk zamieszkała Łaszczów

     zgłoszona przez Burmistrza Łaszczowa

 

7) Stanisława Piwkowska zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej

 

8) Natalia Piwkowska zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez Fundację Rozwoju Compliance

 

9) Damian Seń zamieszkały Steniatyn

    zgłoszony przez partię polityczną Polskie Stronnictwo Ludowe

 

 

Załącznik Nr 3do Zarządzenia Nr 57

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

 

  1. Obwodowa Komisja do spraw Referendum  Nr 3 w Muratynie

Warsztat Terapii Zajęciowej, Muratyn 49 tel. (84) 647 14 89

(lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)

(komisja wyborcza właściwa do głosowania korespondencyjnego)

 

skład komisji:

 

1) Marta Pieprzowska zamieszkała Muratyn

    zgłoszona przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość

 

2) Piotr Rak zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez partię polityczną Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

3) Paweł Romańczuk zamieszkały Muratyn-Kolonia

     zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Wolnego Handlu

 

4) Kinga Fedziuryna zamieszkała Łaszczów

     zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe  Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość

 

5) Lucja Dydiok zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez partię polityczną Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

6) Edyta Kinczkowska zamieszkała Zimno

     zgłoszona przez Burmistrza Łaszczowa

 

7) Aneta Anna Cybulska zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej

 

8) Monika Wronka zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez Fundację Rozwoju Compliance

 

9) Dionizy Gardzioła zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez partię polityczną Polskie Stronnictwo Ludowe

 

 

Załącznik Nr 4do Zarządzenia Nr 57

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

 

  1. Obwodowa Komisja do spraw Referendum  Nr 4 w Dobużku - Kolonii 4

Świetlica Wiejska, Dobużek- Kolonia 4

 

skład komisji:

 

1) Krystyna Jużak zamieszkała Dobużek-Kolonia

    zgłoszona przez partię polityczną Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

2) Paulina Herda zamieszkała Łaszczów

     zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Wolnego Handlu

 

3)Barbara Stanisława Turzyniecka zamieszkała Nabróż-Kolonia

     zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe  Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość

 

4) Janusz Władysław Dydiok zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez partię polityczną Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

5) Marek Warmiński, zamieszkały Hopkie

     zgłoszony przez Burmistrza Łaszczowa

 

6) Marta Mazurek zamieszkała Małoniż

    zgłoszona przez stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej

 

7) Katarzyna Woch zamieszkała Dobużek

    zgłoszona przez Fundację Rozwoju Compliance

 

8)Kamila Księżyk zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez Stowarzyszenie Wspólnota

 

9) Sylwester Wiśniewski zamieszkały Steniatyn

    zgłoszony przez partię polityczną Polskie Stronnictwo Ludowe

 

 

Załącznik Nr 5do Zarządzenia Nr 57

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

 

  1. Obwodowa Komisja do spraw Referendum  Nr 5 w Nabrożu - Kolonii

Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych, Nabróż - Kolonia 19 tel. (84) 647 13 81

 

skład komisji:

 

1) Maria Anna Gancarz zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość

 

2) Maria Sadowska zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez partię polityczną Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

3) Bartłomiej Kawczyński zamieszkały zam. Łaszczów

     zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Wolnego Handlu

 

4) Justyna Agnieszka Bardyga zamieszkała Nabróż

     zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe  Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość

 

5) Sławomir Karwan zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez partię polityczną Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

6) Wojciech Wronka zamieszkały Łaszczów

     zgłoszony przez Burmistrza Łaszczowa

 

7) Janusz Lipian zamieszkały Steniatyn-Kolonia

    zgłoszony przez stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej

 

8) Zuzanna Wronka zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez Fundację Rozwoju Compliance

 

9) Marian Hałka zamieszkały Nabróż

    zgłoszony przez partię polityczną Polskie Stronnictwo Ludowe

 

 

Załącznik Nr 6do Zarządzenia Nr 57

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

 

  1. Obwodowa Komisja do spraw Referendum  Nr 6 w Zimnie

Szkoła Podstawowa, Zimno 1 tel. (84) 661 15 20

 

skład komisji:

 

1) Grzegorz Hawrylak zamieszkały Zimno

    zgłoszony przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość

 

2) Krzysztof Stanisław Borsuk zamieszkały Steniatyn

    zgłoszony przez partię polityczną Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

3) Adrianna Lizak zamieszkała Łaszczów

     zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Wolnego Handlu

 

4) Wojciech Taranowicz zamieszkały Łaszczów

     zgłoszony przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe  Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość

 

5) Tomasz Małysz zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez partię polityczną Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

6) Krystyna Osuch zamieszkała Łaszczów

     zgłoszona przez Burmistrza Łaszczowa

 

7) Joanna Lipian zamieszkała Steniatyn-Kolonia

    zgłoszona przez stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej

 

8) Grażyna Bogumiła Skroban zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez Fundację Rozwoju Compliance

 

9) Bogusław Czajka zamieszkały Zimno

    zgłoszony przez partię polityczną Polskie Stronnictwo Ludowe

 

 

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 57

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

  Obwodowa Komisja do spraw Referendum  Nr 7 Podlodowie

Szkoła Filialna Podlodów 56 tel. (84) 647 12 59

 

 

skład komisji:

 

1) Renata Krystyna Molenda zamieszkała Podlodów

    zgłoszona przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość

 

2) Kazimiera Swatowska zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez partię polityczną Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

3) Jan Ozdoba zamieszkały Podlodów

     zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Wolnego Handlu

 

4) Agata Justyna Smyk zamieszkała Łaszczów

     zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe  Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość

 

5) Daniel Karwan zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez partię polityczną Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

6) Joanna Białończyk zamieszkała Dobużek

     zgłoszona przez Burmistrza Łaszczowa

 

7) Czesław Frąnc zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej

 

8) Paweł Mikuła zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez Fundację Rozwoju Compliance

 

9) Zdzisława Karwańska zamieszkała Pieniany

    zgłoszona przez partię polityczną Polskie Stronnictwo Ludowe

 

 

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 57

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

 

  1. Obwodowa Komisja do spraw Referendum  Nr 8 w Pukarzowie

Szkoła Podstawowa, Pukarzów 106 tel. (84) 647 11 90

 

skład komisji:

 

1) Karol Trześniowski zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość

 

2) Aleksander Wronka zamieszkały Pukarzów-Kolonia

    zgłoszony przez partię polityczną Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

3) Marlena Herda zamieszkała Łaszczów

     zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Wolnego Handlu

 

4) Agnieszka Fedziuryna zamieszkała Łaszczów

     zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe  Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość

 

5) Anna Maria Kopiec zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez partię polityczną Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

6)  Anna Talabska zamieszkała Hopkie

     zgłoszona przez Burmistrza Łaszczowa

 

7) Agnieszka Tucka zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez Stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej

 

8) Tomasz Wąsiura zamieszkały Pieniany

    zgłoszony przez Fundację Rozwoju Compliance

 

9) Agnieszka Wojciechowska zamieszkała Małoniż

    zgłoszona przez partię polityczną Polskie Stronnictwo Ludowe

 

 

Załącznik Nr  9 do Zarządzenia Nr 57

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

  1. Obwodowa Komisja do spraw Referendum  Nr 9 w Wólce Pukarzowskiej

Świetlica Wiejska, Wólka Pukarzowska 63,

 

skład komisji:

1) Ewelina Elżbieta Piasecka zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość

 

2) Tomasz Kuśmirek zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez partię polityczną Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

3) Paulina Kuc zamieszkała Wólka Pukarzowska

     zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Wolnego Handlu

 

4) Angelika Taranowicz zamieszkała Łaszczów

     zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe  Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość

 

5) Dariusz Tomasz Kopiec zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez partię polityczną Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

6) Damian Sobczuk zamieszkały Nabróż

     zgłoszony przez Burmistrza Łaszczowa

 

7) Roman Ważny zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej

 

8) Małgorzata Dyki zamieszkała Dobużek

    zgłoszona przez Fundację Rozwoju Compliance

 

9) Celina Lepionka zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez partię polityczną Polskie Stronnictwo Ludowe

 

 

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 57

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

  1. Obwodowa Komisja do spraw Referendum  Nr 10 w Steniatynie

Szkoła Podstawowa, Steniatyn 71, tel. (84) 661 16 51

 

skład komisji:

1) Marcin Sebastian Piasecki zamieszkały Steniatyn-Kolonia 49

    zgłoszony przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość

 

2) Karolina Umińska zamieszkała Łaszczów

     zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Wolnego Handlu

 

3) Agnieszka Bogusława Mazurkiewicz – Drążek zamieszkała Łaszczów

     zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe  Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość

 

4) Aneta Izabela Tywoniuk-Małysz zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez partię polityczną Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

5)  Lucyna Borsuk zamieszkała Steniatyn

     zgłoszona przez Burmistrza Łaszczowa

 

6) Maria Osuch zamieszkała Steniatyn

    zgłoszona przez stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej

 

7) Katarzyna Wronka zamieszkała Steniatyn

    zgłoszona przez Fundację Rozwoju Compliance

 

6) Magdalena Tytuła zamieszkała Steniatyn

    zgłoszona przez Stowarzyszenie Wspólnota

 

9) Grażyna Seń zamieszkała Steniatyn

    zgłoszona przez partię polityczną Polskie Stronnictwo Ludowe

 

 

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 57

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

  1. Obwodowa Komisja do spraw Referendum  Nr 11 w Hopkiem

Świetlica Wiejska, Hopkie 59

 (lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)

(komisja wyborcza właściwa do głosowania korespondencyjnego)

 

skład komisji:

 

1) Leszek Dudek zamieszkały Ratyczów

    zgłoszony przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość

 

2) Roman Mikuła zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez partię polityczną Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

3) Paweł Ozdoba zamieszkały Podlodów

     zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Wolnego Handlu

 

4) Dominika Warmińska  zamieszkała Łaszczów

     zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe  Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość

 

5) Anna Maria Borkowska zamieszkała Łaszczów

    zgłoszona przez partię polityczną Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

6) Kazimierz Beńko zamieszkały Zimno

     zgłoszony przez Burmistrza Łaszczowa

 

7) Ireneusz Rachański zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej

 

8) Adrian Hawrylak zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez Fundację Rozwoju Compliance

 

9) Wiesław Krotkie zamieszkały Łaszczów

    zgłoszony przez partię polityczną Polskie Stronnictwo Ludowe