Komunikat o terminie i miejscu losowania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum

włącz .

KOMUNIKAT

o terminie i miejscu losowania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum:

Nr 1 w Łaszczowie, Nr 4 w Dobużku-Kolonii i Nr 10 w Steniatynie

 

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 roku  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do. Referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74. poz. 671) informuję, że do składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum: Nr 1 w Łaszczowie,

Nr 4 w Dobużku-Kolonii i Nr 10 w Steniatynie podmioty uprawnione zgłosiły po 9 osób, a ponieważ maksymalnie mogą liczyć po 8 osób, składy osobowe w tych komisjach zostaną ustalone w trybie publicznego losowania, które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 roku o godzinie 800  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, w sali narad.

Burmistrz Łaszczowa

/-/ Cezary Girgiel

Łaszczów, 2015-08-10