Ogłoszenie o modernizacji ewidencji gruntów i budynków

włącz .

ogłoszenie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów