Rekrutacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

włącz .

 

 

ZARZĄD  OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ w  Łaszczowie

ogłasza nabór dzieci i młodzież w wieku 13-16 lat , którzy lubią podejmować wyzwania, są odważni i chcą w przyszłości zasilić szeregi naszej jednostki, aby ratować ludzkie życie i mienie.

 

 Zapraszamy do udziału w naszej organizacji w ramach  MŁODZIEŻOWEJ  DRUŻYNY  POŻARNICZEJ.

 

Główne cele MDP to:

 • szerzenie znajomości przepisów przeciwpożarowych,
 • nauka zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • podnoszenie wiedzy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zawodach i zajęcia sportowe,
 • podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla OSP i społeczeństwa lokalnego. 

O członkostwo w MDP może się ubiegać dziewczyna lub chłopak:

 • wiek 13-16 lat,
 • zamieszkały/a na terenie miasta i gminy Łaszczów lub uczęszczający/a do szkoły podstawowej / gimnazjalnej,
 • bez określonych w przepisach MDP przeciwwskazań zdrowotnych i fizycznych,
 • posiadający/a chęci do bezinteresownej służby i pomocy na rzecz lokalnego społeczeństwa i ogólnie pojętego bezpieczeństwa,
 • za zgodą rodziców.

Osoby kontaktowe:

 • Mariusz  Dziki     tel. 608 517 429
 • Sławomir  Karwan   tel.  691 965 514