INFORMACJA

 

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 r.,

Kasa Urzędu Miejskiego w Łaszczowie będzie czynna do godziny 14.00.

 

Ponadto przypominamy, że wszystkie dotychczasowe wypłaty,

również te realizowane przez OPS w Łaszczowie, będą realizowane

w kasie BS w Łaszczowie lub na wskazany numer rachunku bankowego.

Komputerowe badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)

włącz .

 

W dniu: 15.12.2015r. w Ośrodku Zdrowia ul. Chopina 8 w Łaszczowie

 w godzinach od 13:00 do 15:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie (84) 661-15-09

Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)

Zapisy prowadzone będą do dnia 15.12.2015r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

 

Serdecznie zapraszamy

Spotkanie dotyczące profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi

włącz .

ZAPROSZENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Lubelskim zapraszają na spotkanie dotyczące profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi.

Spotkanie odbędzie się dnia 25 XI 2015r (środa) o godz. 12.00 w budynku szkoły ZSP ul. Chopina 8.

 

Osoby prowadzące:

Dr. n.medycznych Anna Surdyka

Lubelski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Centrum onkologii Ziemi Lubelskiej

 

Mgr Konrad Tarnowski

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy SPSK nr.1 w Lublinie

Zaproszenie na Warsztaty konsultacyjne

włącz .

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

 

 

Zaproszenie - Warsztaty konsultacyjne

 

W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” zaprasza mieszkańców gmin obszaru LGD tj. Jarczów, Łaszczów, Rachanie, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek do udziału w warsztatach konsultacyjnych dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Spotkania mają charakter otwarty i odbędą się wg. harmonogramu:

 

Miejscowość/miejsce spotkania

Termin spotkania wraz z godzinami

Temat spotkania

Łaszczów, ul. Krótka 2

(budynek byłej karczmy - I piętro)

27 listopada 2015 r.

godz. 900- 1100

Opracowanie zasad oraz ustalenie kryteriów wyboru
do LSR na lata 2014-2020

27 listopada 2015 r.

godz. 1130- 1330

Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji LSR na lata 2014-2020

27 listopada 2015 r.

godz. 1400- 1600

Przygotowanie planu komunikacji do LSR na lata 2014-2020

Zaproszenie - Konsultacje społeczne

włącz .

loga grzędy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

 

 

Zaproszenie - Konsultacje społeczne

 

W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” zaprasza mieszkańców gmin obszaru LGD tj. Jarczów, Łaszczów, Rachanie, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Spotkania mają charakter otwarty i odbędą się wg. harmonogramu:

 

Miejscowość/miejsce spotkania

Termin spotkania wraz z godzinami

Temat spotkania

Łaszczów, siedziba biura LGD Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej”,
ul. Krótka 2 (I piętro)

24 listopada 2015 r.

godz. 900- 1100

Opracowanie zasad oraz ustalenie kryteriów wyboru
do LSR na lata 2014-2020

24 listopada 2015 r.

godz. 1130- 1330

Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji LSR na lata 2014-2020

24 listopada 2015 r.

godz. 1400- 1600

Przygotowanie planu komunikacji do LSR na lata 2014-2020