INFORMACJA

 

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 r.,

Kasa Urzędu Miejskiego w Łaszczowie będzie czynna do godziny 14.00.

 

Ponadto przypominamy, że wszystkie dotychczasowe wypłaty,

również te realizowane przez OPS w Łaszczowie, będą realizowane

w kasie BS w Łaszczowie lub na wskazany numer rachunku bankowego.

Zmiana harmonogramu wywozu odpadów w grudniu 2019 roku

włącz .

ZMIANA HARMONOGRAMU WYWOZU ODPADÓW GMINA ŁASZCZÓW GRUDZIEŃ 2019 ROK

FIRMA SKUP-SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU LEW-POL MIESZCZĄCA SIĘ W DOŁHOBYCZOWIE  UL. USŁUGOWA 7A  TEL 663 686 663  MA PRZYJEMNOŚĆ  OBSŁUGIWAĆ PAŃSTWA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.  Przypominamy o kilku  obowiązujących zasadach. Prosimy aby odpady w dniu wywozu wystawić do godz. 7.00 przed posesję w odległości do 5 m od krawędzi jezdni, w miejscu widocznym, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Niewłaściwie posegregowane odpady w pojemnikach lub workach, nie zostaną odebrane  (zgodnie z opisem na workach lub pojemnikach). Niewystawione worki lub pojemniki nie będą odbierane i nie stanowi to powodu do reklamacji. NIE WCHODZIMY NA POSESJE. Reklamacje prosimy zgłaszać najpóźniej w następnym dniu roboczym w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie Tel. 84 6611534 w.38 lub do siedziby firmy.

TRASA

RODZAJ ODPADU

XII

ULICE: Piłsudskiego, Rycerska, Chilińskiego, 3 Maja, Targowa, Piękna, Krótka, 25 Grudnia, Partyzantów, Sportowa, Boczna, Kościelna, Kolejowa, Dworcowa, Łaszcza, Domaniż, Spacerowa, Parkowa, Różana, Chopina, Kościuszki, Słoneczna, Przemysłowa, Mickiewicza, Aleje Armii Krajowej, Pogodna, Fredry, Lwowska, Miodowa, Południowa, Stawowa, Ogrodowa, Bursztynowa, Tomaszowska, Sosnowa, Cicha, Jana Pawła II, Zamojska, Łąkowa, Zaciszna, Czerkasy, Wąska, Spokojna, Kardynała Wyszyńskiego, Podhajce, Radosna, Wiśniowa, Akacjowa, Leśna, Dębowa

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

 

TERMIN I

 

 

10

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

 

TERMIN II

 

 

 

-

POPIOŁY

10

Odpady segregowane

10

ODPADY POZOSTAŁE

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie

 

-

Zabudowa Wielolokalowa (BLOKI)

 

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

10

POPIOŁY

10

Odpady segregowane

10

ODPADY POZOSTAŁE

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie

 

 

-

Kolonia Łaszczów, Wólka Pukarzowska, Pukarzów, Pukarzów Kolonia, Muratyn, Muratyn Kolonia, Nadolce, Małoniż Dobużek, Dobużek Kolonia, Nabróż, Nabróż Kolonia, Kmiczyn, Kmiczyn Kolonia

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

11

Odpady segregowane

11

POPIOŁY

11

ODPADY POZOSTAŁE wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie

 

 -

Hopkie, Hopkie Kolonia, Pieniany Kolonia, Pieniany, Podlodów, Ozdobówka, Kulikówka, Krasoniówka Zimno, Zimno Kolonia, Ratyczów, Steniatyn, Steniatyn Kolonia

 

 

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

12

Odpady segregowane

12

POPIOŁY

12

POZOSTAŁE ODPADY

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie

 

-

Posesje niezamieszkałe II termin(sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp)

 

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

10

ODPADY SEGREGOWANE

10

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

włącz .

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie programem priorytetowym pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Gmina Łaszczów zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Zadanie będzie obejmować odbiór  folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania  balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag (z miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów.

Ogłasza się nabór deklaracji do udziału w programie dotyczącym  usuwania folii rolniczych pochodzącej z gospodarstw rolnych gminy Łaszczów. Właściciele gospodarstw rolnych zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć deklarację wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie, ul. Chopina 14, pokój Nr 5 do dnia 06.12.2019 r. Do deklaracji należy dołączyć oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, lub wszystkie zaświadczenia o tej pomocy  otrzymane w roku, w którym rolnik ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Łaszczów dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku nieotrzymania dotacji, program nie będzie realizowany.

Do pobrania:

1. Deklaracja przystąpienia do programu.  - PDF

    Deklaracja przystąpienia do programu.  - DOC

2. Oświadczenie o pomocy de minimis.  - PDF

    Oświadczenie o pomocy de minimis.  - DOC

 

Komunikat Program Konopny IWNIRZ

włącz .

 

 

UPRAWA KONOPI PRZEMYSŁOWYCH

POLSKICH ODMIAN

ZAKUP 100% PLONU NASION

 

 

 

Zapraszamy do współpracy rolników zainteresowanych uprawą polskich odmian konopi przemysłowych. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, podmiot podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest największym producentem materiału nasiennego polskich, wyhodowanych w Instytucie odmian. W ramach umów kontraktacji w roku 2020 zapewniamy rolnikom profesjonalne wsparcie i korzystne warunki współpracy:

• Uprawa odmian o bezpiecznym (poniżej 0,2%) poziomie THC

• Wysokiej jakości materiał nasienny

• Zakup całego plonu nasion wg ustalonych cen

• Atrakcyjną rentowność, przychód z hektara nawet 20 000 zł

• Pomoc w dokonaniu zgłoszeń urzędowych.

• Wsparcie agrotechniczne w całym okresie upraw

• Opiekę merytoryczną ekspertów/pracowników naukowych IWNIRZ

• Możliwość nabycia wiedzy w zakresie upraw, zbioru i przetwórstwa konopi przemysłowych w trakcie organizowanych szkoleń I spotkań indywidualnych

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny: 664 949 998

mailowy:biuro@programkonopny.pl

www.programkonopny.pl

 

 Folder Programu Konopnego